Nabídka pro uživatele

  • Přehled brigád
  • Přehled plateb příspěvků (jen pro hráče a jejich rodiče)

Přihlášení

Změna hesla

Registrace

Odhlášení

Opravdu se chcete odhlásit?

Organizovaný trénink sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti

autor: Pavel Jozek | datum: 26.05.2020 | Kategorie: Obecné

 

 Na sportovišti se nachází ve stejném čase nejvýše 300 osob. 

 Vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána nejméně 2 metry. 
 
 Sportovci v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének. 
 
 Na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou. 
 
 V případě záchodů je nutné zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření, zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce. 
 
 Po skončení tréninku bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých tréninkových pomůcek. 
 
 Využívání šaten a sprch je možné za splnění specifických podmínek: 
    -  Zajistit co největší rozptýlení osob v šatnách, obsazovat vzdálené konce nebo skříňky zpřístupnit ob-skříňku. 
    -  Sprchy – zajištění co největších možných odstupů v daných podmínkách. V případě ukotvených předělů je zajištěna dostatečná ochrana, v případě otevřených sprch je nutné dodržet odstup. 
    -  Zajistit možnost dezinfekce rukou v šatně. 
    -  Průběžně dekontaminovat místa, kudy klienti prochází – pravidelný úklid a dezinfekce. 
    -  Každý den zajistit úklid a dezinfekci vnitřku skříněk během dne a po skončení provozu. 
    -  Instruovat klienty, aby omezili čas strávený v šatně na nezbytné minimum. 
    -  Organizovaný trénink sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti 24 
    -  Pravidelné větrání, v případě použití klimatizace volba režimu s omezením recirkulace vzduchu

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/05/specifikace_pokyny_2505.pdf?fbclid=IwAR1hj8HuppDKwXKbkEFeYWFtUJEmVKwDurzTSwbvQgd-JUpNC4ChPvnweQU

Přílohy
Aktualita neobsahuje žádné přílohy
Web odkazy
Aktualita nemá žádný webový odkaz
Související aktuality
Aktualita není svázana s žádnou další aktualitou
Související galerie
Aktualita není svázana s žádnou fotogalerií
Související zápasy
Aktualita není svázana s žádným zápasem
created by | TOPlist