Nabídka pro uživatele

  • Přehled brigád
  • Přehled plateb příspěvků (jen pro hráče a jejich rodiče)

Přihlášení

Změna hesla

Registrace

Odhlášení

Opravdu se chcete odhlásit?

Historie areálu

2019 - 2020

V tomto období se vedení klubu začíná věnovat další části areálu, která doposud neprošla rekonstrukcí. Jedná se o plochu bývalých tenisových kurtů u silnice Znojemská. Hlavní myšlenkou bylo vytvoření multifukčního hřiště, které bude možné využívat během celého roku. V letním období bude sloužit pro letní míčové sporty a v zimním období bude využito na bruslení pro veřejnost s tím, že areál bude osvětlený. Pro letní variantu bude povrch hřiště nahrazen umělým travnatým povrchem a pro zimní období bude pod travnatou plochu zabudované chlazení, které umožní bruslení do +13 °C.

V roce 2018 – 2019 byly zahájeny projekční práce a v roce 2020 byla zahájena samotná stavba. Investorem byl sportovní klub s tím, že obdržel dotaci z města Třebíče a Kraje Vysočina. Investice byla v hodnotě 13,6 mil. Kč. V rámci veřejné soutěže byl vybrán generální dodavatel firma BaP holding a.s. Brno. Stavba byla zahájena 1.5.2020 a dokončena 30.10.2020 a slavnostně otevřena 9.12.2020.

Slavnostního aktu a přestřižení pásky se zúčastnili starosta města Třebíče Pavel Pacal, radní kraje Vysočina Jan Břížďala, předseda baseballového klubu Třebíč Nuclears Jan Urbánek a zástupci zhotovitelů Zděněk Mokroš a Tomáš Kliner. Po slavnostním přestřižení pásky byla také pokřtěna rolba. Této úlohy se ujal místostarosta města Miloš Hrůza.

Bruslení v prostorách někdejšího Vídeňského rybníku na jižním okraji Třebíče má dlouhou tradici, což je patrné i z historických fotografií. Jsme velice rádi, že se tento projekt podařilo úspěšně dokončit a věříme, že bude sloužit nejen klubu, ale i široké veřejnosti.

2017 - 2018

Baseball patří mezi sporty, kde jednou z nejdůležitějších disciplín je nadhazovaní a pálení. Tyto dovednosti nelze trénovat v tělocvičnách základních škol. Baseballové míčky jsou poměrně tvrdé a při pálení dochází k poškození povrchu podlah a vybavení. Vedení klubu se začalo vážně zabývat myšlenkou stavby vlastní tréninkové haly již v roce 2014. Samotný projekt se dostal na řadu až v roce 2018, kdy se podařilo sehnat dotaci z programu MŠMT.

Stavba byla zahájena v květnu 2018 a byla dokončena v srpnu 2018. Výběrové řízení na dodavatele stavby zvítězila stavební firma S.O.K., s.r.o.. Jednalo se o poměrně jednoduchou stavbu z ocelových nosníků o rozměru 14 x 25 m, které byly opláštěny polyuretanovými panely modré barvy. Vnitřní část haly obsahovala šatnu, sprchy, WC a posilovnu. Topení bylo řešeno radiátory s výměníkovou stanicí napojenou na centrální vytápění. Prostor určený na pálení a nadhazovaní byl opatřen tzv. pálkovacími tunely (ochranné sítě). Dále byl zakoupen automatický nadhazovací stroj.

Hala byla slavnostně otevřena na podzim 2018 za účasti starosty města Třebíče Mgr. Pavla Pacala, místostarosty Ing. Pavla Janaty, Jany Štefánkové z Nadace ČEZ a předsedy ČBA Petra Ditricha.

2012 - 2016

Po dokončení hlavního stadionu se po několika letech ukazuje, že kapacita hlavního stadionu je nedostatečná. S kvalitním zázemím přicházejí noví zájemci o baseball, a tak vedení klubu přistupuje k myšlence rozšíření areálu.
Hlavním záměrem je rozšíření hracích ploch o jedno dětské hřiště pro mládež a rozšíření inline okruhu a venkovní workoutové hřiště. V roce 2012 jsou zahájeny projekční práce. V roce 2013 byla podána žádost o stavební povolení.

Rozšíření areálu bylo rozděleno na dvě části a obsahovalo:
  • Projekt A- baseballové hřiště pro mládež - investor klub (vlastní zdroje, nadace ČEZ, Kraj Vysočina)
  • Projekt B –rozšíření inline okruhu, terénní a venkovní workoutové hřiště - investor město Třebíč

V roce 2014 byla zahájena stavba části „A“ a dokončena na podzim téhož roku. Hlavním dodavatelem se stala firma PARK – sadovnické a krajinářské úpravy, s.r.o..
V roce 2016 byla zahájena stavba části „B“ . Stavební práce začaly v březnu 2016 a byly dokončeny v květnu 2016. Stavbu prováděla třebíčská firma COLAS CZ.
Dne 21.5. 2016 u příležitosti 30 let baseballu bylo provedeno slavnostní otevření této části areálu. Oslavy se konaly v charitativním duchu, kdy bylo podpořeno Denní centrum Barevný svět, o. p. s částkou 50 tis .Kč z Nadace ČEZ.

2011 - zahájení provozu

Rok 2011 vstupuje tučným písmem do kroniky klubu i města Třebíče. Sen o novém stadionu se naplňuje. Dne 21.5. 2011 slavnostně otevíráme nově postavený areál "Na Hvězdě".

Na slavnostním přestřižení pásky jsou přítomni významní hosté města Třebíče, kraje Vysočina a svazu ČBA. Celý den je ve znamení oslav. Dopoledne probíhá turnaj v Coach- ballu mladších žáků. Po poledni je pro děti připraven velký dětský den. Na pódiu na parkovišti probíhá balónková show, kouzelník, zumba, hudební produkce kapel Fear, Extáze, žonglérská skupina Magnis a vrcholem večera je vystoupení skupiny U2 revival.

Po koncertu přichází křest nového hřiště a na pódium přichází zástupci klubu Jan Urbánek, Pavel Jozek a Robert Vávra po krátkém proslovu boucháme velké šampaňské a užíváme společně s 1500 diváky splnění snu v záři velkolepého ohňostroje.

2010 - územní a stavební řízení, výstavba

Na začátku roku 2010 byl dokončen projekt a bylo zahájeno územní a stavební řízení. V červnu pak probíhá výběrové řízení na generálního dodavatele stavby. Tím se nakonec stává stavební firma S.O.K.

Dne 12.7. probíhá slavnostní poklepání základního kamene, kterého se zůčastnili významní hosté:

  • senátor Vítězslav Jonáš
  • radní z kraje Vysočina - odbor školství RNDr. Marie Kružíková
  • starosta města Třebíče Ing. Ivo Uher
  • předseda klubu Jan Urbánek
  • předseda ČBA Petr Ditrich
  • ředitel S.O.K. Ing. Josef Netík

Dne 31.10. 2010 probíhá dokončení výstavby a kolaudace areálu.

2009 - projektové práce

Po průzkumech území se v roce 2009 naplno rozjíždějí projektové práce. Hlavním záměrem je stavba multifunkčního areálu.

Projekt byl rešen ve spolupráci s městem a z hlediska financování byl rozdělen do dvou částí. Nosný název celého projektu je "Regenerace sportoviště Horka - Domky, Třebíč". Větší část stavby je pod názvem "baseballové hřiště" a řeší stavbu hřiště s provozní budovou (investorem je Třebíč Nuclears). Menší část je pod názvem "veřejně přístupná sportoviště" a řeší in-line okruh, dětské hřiště, multifunkční arénu a úpravu okolí (investorem je město Třebíč).

Vizualizace některých částí areálu.

2008 - průzkum území

V roce 2008 probíhá nezbytný průzkum území. Nejprve byl proveden geologický a poté hydrogeologický průzkum. Průzkum prokázal, že v území bude dostatek vody na systém závlah, ale bude se muset vybudovat dostatečná akumulace na záchyt spodní vody.

Dále bylo zjištěno, že stavba provozní budovy bude muset stát na pilotážních základech.

2007 - studie

V letech 2007 sportovní klub Třebíč Nucelars zadal ověřovací studii o možnosti regenerace sportoviště Horka-Domky (býv. areál TJ Rudá Hvězda). Studii zpracoval Ing. arch. Aleš Písařík z firmy AP Atelier Brno.

Nejprve byla studie představena radě města a po kladném hodnocení byla postoupena zastupitelstvu, kde byla v roce 2008 schválena změna územního plánu v lokalitě "Vídeňský rybník". Tímto se odstartovala možnost splnění našeho snu o novém sportovišti.

70. léta